• Czas czytania ~1 min
 • 25.03.2024

Pakiet Cloudflare Cache dla Laravela zapewnia buforowane trasy, co pozwala na efektywną obsługę milionów żądań dotyczących stron statycznych. Za pomocą routera Laravel można zdefiniować grupę tras buforowalnych, w tym tagi. Ten pakiet ułatwia rozpoczęcie buforowania za pomocą Cloudflare za pomocą Route::cache() metody:

Route::cache(tags: ['tag1', 'tag2'], ttl: 600)->group(function () {
  Route::get('/content_with_tags', function () {
    return 'content';
  });
});
Route::cache(tags: ['staticPages'])->group(function () {
  //
});

Ten pakiet zapewnia interfejsy API do czyszczenia całej zawartości, określonych adresów URL, prefiksów/otagowanych adresów URL (przedsiębiorstwo) i nie tylko. Załóżmy na przykład, że chcesz buforować artykuły (posty) za pomocą Cloudflare i czyścić pamięć podręczną za każdym razem, gdy artykuł jest aktualizowany:

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\UpdatePostRequest;
use App\Models\Post;
use Yediyuz\CloudflareCache\Facades\CloudflareCache;

class PostController extends Controller
{
  public function update(Post $post, UpdatePostRequest $request)
  {
    $post->update($request->validated());

    CloudflareCache::purgeByUrls([
      route('post.show', $post->id)
    ]);
    return back()->with('message', 'Post updated and url cache purged');
  }

Możesz dowiedzieć się więcej o tym pakiecie, uzyskać pełne instrukcje instalacji i wyświetlić kod źródłowy na GitHub.

Comments

No comments yet
Yurij Finiv

Yurij Finiv

Full stack

O

Professional Fullstack Developer with extensive experience in website and desktop application development. Proficient in a wide range of tools and technologies, including Bootstrap, Tailwind, HTML5, CSS3, PUG, JavaScript, Alpine.js, jQuery, PHP, MODX, and Node.js. Skilled in website development using Symfony, MODX, and Laravel. Experience: Contributed to the development and translation of MODX3 i...

O autorze CrazyBoy49z
WORK EXPERIENCE
Kontakt
Ukraine, Lutsk
+380979856297