CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 14.08.2022

Dodaj kontrolę wersji do modeli Laravel

Version Control for Laravel to pakiet, który zapewnia kontrolę wersji bazy danych dla modeli Eloquent.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Twórz wybrane opcje z wyliczeń, modeli Laravel i nie tylko

Laravel Options by Spatie to pakiet do tworzenia list opcji z różnych źródeł

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Rejestrowanie zewnętrznych żądań HTTP za pomocą teleskopu Laravel

Największym problemem związanym z pracą z zewnętrznymi interfejsami API jest to, że mamy bardzo małą widoczność. Integrujemy je z naszą bazą kodu i testujemy.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Dodaj przydatne informacje do polecenia Laravel About

Dowiedz się, jak dodać niestandardowe dane wyjściowe do nowego polecenia Laravel about.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Wykorzystywanie fabryk modeli Laravel w swoich testach

Fabryki Laravel Model to jedna z najlepszych funkcji, których możesz użyć w swojej aplikacji do testowania. W tym samouczku przyjrzymy się, jak z nich korzystać

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Jak zoptymalizować wydajność aplikacji Laravel

Niektóre z poniższych sugestii mogą nie poprawić szybkości Twojej konkretnej aplikacji, ale możesz wypróbować je wszystkie, a metodą prób i błędów zobaczysz, co jest dla Ciebie najlepsze.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Praca z danymi w integracjach API

Praca z zewnętrznymi API może być frustrująca, otrzymujemy zwykłą starą tablicę - i wysyłamy również dane jako tablice. A gdybym ci powiedział, że nie musi tak być?

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Tworzenie własnych pakietów Laravel

Udostępnianie kodu nigdy nie było bardziej dostępne, a instalowanie pakietów PHP stało się wygodne, budowanie pakietów nie tak bardzo.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Statix ​​Server to zorientowany obiektowo wrapper dla wbudowanego serwera PHP

Statix ​​Server jest zorientowanym obiektowo nakładką na wbudowany serwer PHP.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.08.2022

Wtyczka Vite Livewire

Wtyczka Laravel Livewire dla Vite konfiguruje aplikacje do korzystania z Vite z Livewire.

binance
CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 13.07.2022

40 Dodatkowe reguły walidacji laravel

System walidacji Laravel ma ponad 60 dostępnych reguł walidacji, ale co, jeśli chcesz czegoś więcej? Możesz łatwo stworzyć własną regułę walidacji lub skorzystać z czegoś, co jest już dostępne w Internecie. Spójrzmy.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 13.07.2022

Zanurz się głęboko w Laravel Livewire

Utwórz prostą aplikację do blogowania za pomocą Laravel Livewire, pełnego stosu platformy Laravel do tworzenia dynamicznych interfejsów.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Wymowne rzucanie atrybutów

Elokwentne atrybuty rzucane są jedną z potężniejszych cech Laravela, niektórzy ludzie używają ich religijnie, podczas gdy inni mają tendencję do unikania ich.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Pliki tras niestandardowych

Z tego samouczka dowiesz się, jak tworzyć niestandardowe pliki tras, które nie ustawiają sesji.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Spinner konsoli Laravel

Laravel Console Spinner to niestandardowy obracający się pasek postępu dla Laravel inspirowany Symfony Console Spinner.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Dodaj kontrolę wersji do modeli Laravel

Version Control for Laravel to pakiet, który zapewnia kontrolę wersji bazy danych dla modeli Eloquent.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Twórz pulpity nawigacyjne UI dla swoich modeli Laravel

Model Stats for Laravel to pakiet, który daje pulpit statystyk dla Twojej aplikacji Laravel.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Kanał powiadomień Google Chat Laravel

Pakiet powiadomień Google Chat dla Laravel ułatwia wysyłanie powiadomień Laravel do pokoju Google Chat.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Rejestrator klienta HTTP Laravel

HTTP Client Logger to rejestrator dla wbudowanego klienta HTTP Laravel.

CrazyBoy49z
CrazyBoy49z 10.07.2022

Sortowalny laravel Blade

Laravel Blade Sortable zapewnia niestandardowe komponenty ostrza, które umożliwiają dodawanie sortowalnych, przeciąganych i upuszczanych elementów HTML do aplikacji Laravel.

Wyświetlanie 160 z :całkowitych wyników